top of page

Integritetspolicy
Lo Scudetto Restaurang AB

1. Allmänt


Denna integritetspolicy förklarar hur Lo Scudetto Restaurang AB samlar in data och uppgifter i sina dagliga verksamheter. Detta innefattar samtliga bolag som ingår i koncernen.

 

2. Vilka typer av personuppgifter sparas

Med personuppgifter menas namn, adress, personnummer, telefonnummer, ålder, eventuella företagsuppgifter och e-postadress.
Vi kan även samla in uppgifter i form av teknisk-data från så kallade cookies, mer om det finns under avsnittet om cookies. 

 


3. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som ansvarar för behandlingen av uppgifterna. I detta fall Sällskapet Restaurang AB. I vissa fall bestämmer en tredje part hur och varför en personuppgift behandlas, vilket i sådana fall informeras nedan.

 

 

4. Insamling av information

 

4.1 Betalningar

Vi sparar personuppgifter på privatpersoner som handlar av oss mot faktura.


4.2 Bokningssystem & webbformulär

4.2.1 Bokningssystem

Vi samlar in och lagrar personuppgifter för att hantera bokningar och kunna ha kommunikation med gästen. Vi använder oss av systemet TheFork Manager, vår policy kan skilja sig från TheFork så för mer information om hur TheFork använder personuppgifter får vi hänvisa till deras policy. 


4.2.2 Webbformulär

Vi samlar in personuppgifter via webbformulär på hemsidorna för online-beställningar i syfte att hantera beställningar. 


4.3 Butiker och restauranger
Lokalt i restaurangen sparas i vissa fall personuppgifter rörande kunder för att vi ska kunna upprätthålla en kontakt. 


4.4 Marknadsföring
Vi använder personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster i digitala kanaler samt genom utskick. Detta sker efter samtycke eller efter en intresseavvägning.
Vi använder inte personuppgifter som har samlats in av ett av våra systerbolag till våra andra företag i marknadsföringssyfte ifall du inte angett specifikt medgivande. 


4.5 Cookies med mera

För att ge en så bra digital upplevelse som möjligt kan Sällskapet Restaurang AB samla in teknisk data. Med detta menas IP-adresser, webbläsarinformation, enhets-ID:n samt information om hur man har använt våra hemsidor. Detta visas i form av exempelvis datum, tider på hemsidan, vilka sidor som visats, från vilka hemsidor man kommit till våra hemsidor samt vilka sidor man besöker strax efter våra hemsidor.

 

5. Tredje part som Sällskapet Restaurang AB kan dela informationen med

5.1 Koncernbolag
Informationen kan komma att delas mellan ett koncernbolag som ingår i Sällskapet Restaurang AB.​


5.2 Leverantörer

Informationen kan komma att delas mellan de av koncernen utsedda leverantörerna för att kunna tillhandahålla leverantören korrekt information. 

5.3 Övriga parter​

Informationen kan komma att delas med myndigheter eller andra utövare där rapportering av personuppgifter är nödvändigt.  

 


6. Hur länge sparas personuppgifter
 

Sällskapet Restaurang AB sparar personuppgifter i 18 månader om inget annat anges. I de fall personuppgifter används till lön eller anställningar sparas dessa i 7 år.

 

7. Var sparas personuppgifterna

Alla personuppgifter sparas på vår databas. För information om var våra samarbetspartners sparar sina personuppgifter får vi hänvisa till respektives policy.

 

8. Samtycke


Genom att använda våra tjänster godkänner du vår integritetspolicy.

Vid frågor om dina rättigheter eller för mer information om vår integritetspolicy vänligen kontakta Lo Scudetto Restaurang AB, boka@loscudetto.se eller 08-640 42 15.

bottom of page